Lilly

Produkty:

Art. 1

Art. 1

Wysokość : 400 mm

Szerokość : 1440 mm

Głębokość : 340 mm

Art. 2

Art. 2

Wysokość : 800 mm

Szerokość : 800 mm

Głębokość : 22 mm

Art. 3

Art. 3

Wysokość : 800 mm

Szerokość : 1350 mm

Głębokość : 22 mm

Art. 4

Art. 4

Wysokość : 550 mm

Szerokość : 1440 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 5

Art. 5

Wysokość : 875 mm

Szerokość : 1100 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 6

Art. 6

Wysokość : 875 mm

Szerokość : 1440 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 7

Art. 7

Wysokość : 1450 mm

Szerokość : 1100 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 9

Art. 9

Wysokość : 1950 mm

Szerokość : 665 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 10

Art. 10

Wysokość : 1950 mm

Szerokość : 1100 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 11

Art. 11

Wysokość : 1950 mm

Szerokość : 1100 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 14

Art. 14

Wysokość : 1950 mm

Szerokość : 665 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 14

Art. 14

Art. 15

Art. 15

Wysokość : 1950 mm

Szerokość : 1100 mm

Głębokość : 640 mm

Art. 15

Art. 15

Art. 16

Art. 16

Wysokość : 500 mm

Szerokość : 700 mm

Głębokość : 700 mm

Art. 17

Art. 17

Wysokość : 500 mm

Szerokość : 1200 mm

Głębokość : 700 mm

Art. 18

Art. 18

Wysokość : 770 mm

Szerokość : 1600+500 mm

Głębokość : 900 mm

Art. 19 Krzeslo Lilly

Art. 19 Krzeslo Lilly

Art. 20

Art. 20

Wysokość : 905 mm

Szerokość : 1850 mm

Głębokość : 2100 mm

Art. 21

Art. 21

Wysokość : 500 mm

Szerokość : 565 mm

Głębokość : 450 mm

Art. 22

Art. 22

Wysokość : 510 mm

Szerokość : 700 mm

Głębokość : 400 mm

Art. 23

Art. 23

Wysokość : 780 mm

Szerokość : 1150 mm

Głębokość : 450 mm

Art. 24

Art. 24

Wysokość : 1950 mm

Szerokość : 1600 mm

Głębokość : 640 mm

Art. 24

Art. 24

Art. 25

Art. 25

Wysokość : 984 mm

Szerokość : 1100 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 26

Art. 26

Wysokość : 300 mm

Szerokość : 1200 mm

Głębokość : 200 mm

Art. 27

Art. 27

Wysokość : 1115 mm

Szerokość : 1440 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 28

Art. 28

Wysokość : 1950 mm

Szerokość : 665 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 29

Art. 29

Wysokość : 1950 mm

Szerokość : 1440 mm

Głębokość : 500 mm

Kolorystyka