Vinci

Produkty:

Art. 1 lewy

Art. 1 lewy

Wysokość : 650 mm

Szerokość : 1120 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 2 prawy

Art. 2 prawy

Wysokość : 650 mm

Szerokość : 1120 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 3 narożny lewy

Art. 3 narożny lewy

Wysokość : 650 mm

Szerokość : 1120 mm

Głębokość : 500mm

Narożniki : 790x790 mm

Art. 4 narożny prawy

Art. 4 narożny prawy

Wysokość : 650 mm

Szerokość : 1120 mm

Głębokość : 500 mm

Narożniki : 790x790mm

Art. 5

Art. 5

Wysokość : 650 mm

Szerokość : 1550 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 6

Art. 6

Wysokość : 900 mm

Szerokość : 1120 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 7

Art. 7

Wysokość : 1080 mm

Szerokość : 1490 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 8

Art. 8

Wysokość : 1250 mm

Szerokość : 1060 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 9

Art. 9

Wysokość : 1250 mm

Szerokość : 1060 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 10

Art. 10

Wysokość : 1250 mm

Szerokość : 1760 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 11

Art. 11

Wysokość : 580 mm

Szerokość : 1760 mm

Głębokość : 430 mm

Art. 12

Art. 12

Wysokość : 1080 mm

Szerokość : 1820 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 13 narożny lewy

Art. 13 narożny lewy

Wysokość : 1170 mm

Szerokość : 730 mm

Głębokość : 480 mm

Narożniki : 510x510 mm

Art. 14 narożny lewy

Art. 14 narożny lewy

Wysokość : 900 mm

Szerokość : 690 mm

Głębokość : 500 mm

Narożniki : 490x490 mm

Art. 15 narożny prawy

Art. 15 narożny prawy

Wysokość : 1170 mm

Szerokość : 730 mm

Głębokość : 480 mm

Narożniki : 510x510 mm

Art. 16 narożny prawy

Art. 16 narożny prawy

Wysokość : 900 mm

Szerokość : 690 mm

Głębokość : 500 mm

Narożniki : 490x490 mm

Art. 17 lewy

Art. 17 lewy

Wysokość : 1170 mm

Szerokość : 730 mm

Głębokość : 480 mm

Art. 18 lewy

Art. 18 lewy

Wysokość : 900 mm

Szerokość : 690 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 19 prawy

Art. 19 prawy

Wysokość : 1170 mm

Szerokość : 730 mm

Głębokość : 480 mm

Art. 20 prawy

Art. 20 prawy

Wysokość : 900 mm

Szerokość : 690 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 21 narożny

Art. 21 narożny

Wysokość : 1170 mm

Szerokość : 1160 mm

Głębokość : 480 mm

Narożniki : 810x810 mm

Art. 22 narożny

Art. 22 narożny

Wysokość : 900 mm

Szerokość : 1120mm

Głębokość : 500 mm

Narożniki : 790x790 mm

Art. 23

Art. 23

Wysokość : 1170 mm

Szerokość : 1160 mm

Głębokość : 480 mm

Art. 24

Art. 24

Wysokość : 900 mm

Szerokość : 1120 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 25 narożny

Art. 25 narożny

Wysokość : 1170 mm

Szerokość : 1160 mm

Głębokość : 480 mm

Narożniki : 810x810 mm

Art. 26 narożny

Art. 26 narożny

Wysokość : 900 mm

Szerokość : 1120mm

Głębokość : 500 mm

Narożniki : 790x790 mm

Art. 27

Art. 27

Wysokość : 1170 mm

Szerokość : 1160 mm

Głębokość : 480 mm

Art. 28

Art. 28

Wysokość : 900 mm

Szerokość : 1120 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 29 narożny

Art. 29 narożny

Wysokość : 2070 mm

Szerokość : 1160 mm

Głębokość : 500 mm

Narożniki : 810x810 mm

Art. 30

Art. 30

Wysokość : 2070 mm

Szerokość : 1160 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 31

Art. 31

Wysokość : 1170 mm

Szerokość : 1590 mm

Głębokość : 480 mm

Art. 32

Art. 32

Wysokość : 900 mm

Szerokość : 1550 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 33

Art. 33

Wysokość : 2070 mm

Szerokość : 1775 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 34

Art. 34

Wysokość : 1170 mm

Szerokość : 1860 mm

Głębokość : 480 mm

Art. 35

Art. 35

Wysokość : 900 mm

Szerokość : 1820 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 36

Art. 36

Wysokość : 1170 mm

Szerokość : 1860 mm

Głębokość : 480 mm

Art. 37

Art. 37

Wysokość : 900 mm

Szerokość : 1820 mm

Głębokość : 500 mm

Art. 38

Art. 38

Wysokość : 950 mm

Szerokość : 1690 mm

Głębokość : 160 mm

Art. 39

Art. 39

Wysokość : 2070 mm

Szerokość : 1220 mm

Głębokość : 650 mm

Art. 39

Art. 39

Art. 40

Art. 40

Wysokość : 2070 mm

Szerokość : 1775 mm

Głębokość : 650 mm

Art. 40

Art. 40

Art. 41

Art. 41

Wysokość : 2070 mm

Szerokość : 2265 mm

Głębokość : 650 mm

Art. 41

Art. 41

Art. 42 lewy

Art. 42 lewy

Wysokość : 600 mm

Szerokość : 630 mm

Głębokość : 430 mm

Art. 43

Art. 43

Wysokość : 900 mm

Szerokość : 1910 mm

Głębokość : 2150 mm

Art. 44 prawy

Art. 44 prawy

Wysokość : 600 mm

Szerokość : 630 mm

Głębokość : 430 mm

Art. 45

Art. 45

Wysokość : 600 mm

Szerokość : 1280 mm

Głębokość : 720 mm

Art. 46a

Art. 46a

Wysokość : 760 mm

Szerokość : 1000+4*500 mm

Głębokość : 1000 mm

Art. 46b

Art. 46b

Wysokość : 760 mm

Szerokość : 1500+4*500 mm

Głębokość : 1000 mm

Art. 47a

Art. 47a

Wysokość : 760 mm

Szerokość : 1600+4*600 mm

Głębokość : 1000 mm

Art. 47b

Art. 47b

Wysokość : 760 mm

Szerokość : 1800+4*600 mm

Głębokość : 1000 mm

Art. 48a

Art. 48a

Wysokość : 760 mm

Szerokość : 1600+1*500 mm

Głębokość : 1000 mm

Art. 48b

Art. 48b

Wysokość : 760 mm

Szerokość : 2000+2*500 mm

Głębokość : 1000 mm

Art. 49

Art. 49

Wysokość : 600 mm

Szerokość : 680 mm

Głębokość : 680 mm

Krzesło Vinci

Krzesło Vinci

Kolorystyka